X

מזמינים באתר ואוספים בסניפים ללא דמי משלוח תקף בסניפים : חדרה , ראשון לציון , חיפה .

ראשי תקנון
bgright bgleft

תקנון

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

 

1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של "פיקאסו" מבית ל אשל שירותי מזון בע"מ  511328619 בע"מ (להלן- "פיקאסו מגשי אירוח מציירים לך אירוע  " ו/או "אתר פיקאסו ") האתר הינו מנוהל ע"י ל אשל שירותי מזון בע"מ .

 

2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר פיקאסו  נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו –
*4968 שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר פיקאסו.

 

3. אתר פיקאסו הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ושירותים אחרים המשווקים על ידי חברת פיקאסו פתרונות אירוח בע"מ.

 

4. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר פיקאסו בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר פיקאסו על ידכם מאשר, כי קראתם  את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  ,ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר פיקאסו, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

5. ל. אשל שירותי מזון בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

 

6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר פיקאסו , וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

 

7. ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות אתר פיקאסו ,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 

8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

9. ל. אשל שירותי מזון בע"מ רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר

 

ב. הרשאים לקנות באתר פיקאסו :

 

1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר פיקאסו , ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

 

2. למרות האמור לעיל, אתר פיקאסו ,שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר פיקאסו, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

 ג. אזור פעילות אתר פיקאסו:

 

1. השירות שניתן במסגרת אתר פיקאסו מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר פיקאסו אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

ד. שעות הפעילות באתר פיקאסו:

 

1.      הזמנה באתר פיקאסו אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, לאחר קבלת אישור של נציג מכירות , ללא אישור טלפוני לא ניתן לבצע אספקה ליום שבו שודרה הזמנה.

ניתן לשדר הזמנות למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

 

2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 8:00 – 16:00.    יום ו' וערבי חג: 8:00 – 12:00. 

 

3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  

 

ה. המוצרים הנמכרים באתר פיקאסו:

 

1. באתר פיקאסו נמכרים מוצרי מזון ושירותים אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 

2. ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר פיקאסו יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר אינן מחייבות באופן כלשהו את ל. אשל שירותי מזון בע"מ .

 

 

4. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר פיקאסו, חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. רכישה של משקאות אלכוהוליים  מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הינכם מאשרים, כי הינכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 – 6:00.

 

6. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר פיקאסו .  

 

 

ו. מחירי המוצרים:

 

1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 

3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר פיקאסו , אינם  תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות המפעל של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

 

4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 

5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  . יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין  ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 6. למרות האמור באתר פיקאסו בנוגע למרכיבי המוצרים לרבות מוצרים בהם יש הדגשה ללא גלוטן , טבעוני, ללא סוכר, וכיוצ'  או כל אזכור לרכיבים בין אם קיימים במוצר ובין אם אינם קיימים , חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  מייצרת ואורזת את כל מוצריה במטבחים שאינם בעלי סביבה נקייה מאלרגנים ולכן כל המוצרים הינם בעלי חשש להימצאות אלרגנים , הלקוח מוותר על כל תביעה בגין נזק גופני , או כל נזק אחר שעלול להיגרם כתוצאה מאלרגיה או רגישות מאכילה או שתיה של מוצרי החברה.

 

7. מחירי המוצרים אינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ז. התשלום:

 

1. התשלום באתר פיקאסו  תבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 

2. על אף האמור לעיל, ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת בופריי פתרונות אירוח בע"מ בעת מועד ההזמנה.

 

4. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר פיקאסו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

ח. דמי משלוח:

 

1. הזמנה באתר פיקאסו  תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 

2. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  , שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 

1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של ל. אשל שירותי מזון בע"מ  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2. מובהר כי אתר פיקאסו יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

 

3. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, ל. אשל שירותי מזון בע"מ  אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי ל. אשל שירותי מזון בע"מ  לא יחויב.

 

4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, ל. אשל שירותי מזון בע"מ  לא תספק מוצר חלופי והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר שאינו סופק.

 

5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. אי קבלת הסחורה במועד כפי שנקבע על ידי המזמין  לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 

6. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

 

7. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  .

 

8. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של  המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

 

9. אי עמידת חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

 

10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה במארזי קרטון  ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה חברת   ל. אשל שירותי מזון בע"מ  ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

י. החזרת מוצרים:

 

1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

 

2. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר במידה והמוצר שהגיע הינו פגום או התקבל מוצר שאינו הוזמן וזאת רק במועד קבלת המוצרים על ידי השליח , מובהר כי באחריות המזמין לבדוק את טיב המוצרים , התאמת הכמות בפועל לזו בחשבונית .

 

6. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, לנהג של חברת המשלוחים ולייצור קשר עם מוקד ההזמנות  אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 

7. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

8. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ   שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

 

2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-24 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ24 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

 

3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

 

4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה.  בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

 

5. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 

6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות רשת חנויות רמי לוי, כפי שתקבע מעת לעת. 

 

יב. מועדון לקוחות:

 

1. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר בופרי, גם למועדון הלקוחות של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ .                                        בהצטרפותו למועדון הלקוחות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

 

2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר פיקאסו בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

 

יג. מבצעי מכירות:

1. המבצעים הנערכים באתר פיקאסו, הנם במסגרת מכירות באתר פיקאסו  בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  .

ל. אשל שירותי מזון בע"מ  לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר פיקאסו, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר פיקאסו לא יחייבו את חנויות חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  .

 

2. במידה ואתר פיקאסו יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.  

 

 

יד. אחריות:

 

1. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר פיקאסו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר פיקאסו.

 

2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

3. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ . למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר פיקאסו תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 

4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר פיקאסו הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  אחראית על מידע זה.

 

5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר פיקאסו ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 

6. אתר פיקאסו עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר פיקאסו מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

7. אתר פיקאסו לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 

8. אתר פיקאסו לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו פיקאסו ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ , והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר פיקאסו אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 

10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

 

12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

 

13. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

 

14. התמונות הינן להמחשה בלבד.

 

15. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 

טו. אבטחת מידע:

 

1. אתר פיקאסו מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 

2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 

3. מובהר בזאת, כי אתר פיקאסו יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

 

4. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

 

טז. פרטיות:

 

1. אתר פיקאסו הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר פיקאסו מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר פיקאסו ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר  רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת בופריי פתרונות אירוח בע"מ.

 

2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר פיקאסו  בכתב בהתאם להוראות כל דין.  

 

3. אתר פיקאסו יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

 

4. חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

יז. קניין רוחני:

 

1. הקניין הרוחני באתר פיקאסו , בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ .

 

2. זכויות הקניין הרוחני של חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ .כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים

וכל חומר אחר המצוי באתר .

 

3. אתר פיקאסו שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

4. מובהר בזאת, כי חברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "פיקאסו " או "פיקאסו מגשי אירוח מצריים לך אירוע ", שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת ל. אשל שירותי מזון בע"מ  ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר פיקאסו , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

 

5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 

6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או  להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך ל. אשל שירותי מזון בע"מ  מראש ובכתב.

 

יח. סמכות שיפוט :

 

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.

 

 

כ. הודעות:

 

כל הודעה שתשלח ע"י אתר פיקאסו י למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.